Merkinnöistä fysiikassa

Fysiikan oppikirjoissa ja tehtävissä – erityisesti amerikkalaisissa – näkee joskus esimerkiksi merkinnän \(\text{m}\,\text{s}^{-1}\) selkeämmän \(\text{m}/\text{s}\) -merkintätavan sijaan. Tätä merkintää perustellaan sillä, että se on ”helpompi laskiessa”.

Fysiikassa ei kuitenkaan ole kyse laskennosta, eikä tule käyttää merkintöjä jotka tarpeettomasti epäselventävät fyysiset ilmiöt. Merkintä \(1\,\text{m}/\text{s}\) kuvaa selkeästi, mitä fyysisesti tapahtuu – jokin kappale liikku yhden metrin yhden sekunnin kuluessa. Tämä fyysinen tapahtuma ei ole läheskään yhtä selkeästi nähtävissä merkinnästa \(\text{m}\,\text{s}^{-1}\). Fysiikan peruskäsitteiden tarpeeton hankaloittaminen on huonoa pedagogiikkaa.